Licencirana organizacija za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Consult ADQM nudi usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, izrada Akta o proceni rizika, usluge Lica za BZNR... Saznaj više >>
Protiv požarna zaštita
Consult ADQM nudi usluge iz oblasti protivpožarne zaštite, izrada Pravila zaštite od požara, usluge Referenta zaštite od požara. Saznaj više >>
Unapredite svoje poslovanje kroz edukaciju svojih zaposlenih
We Lead you from QUALITY to EXCELLENCE
Upoznajte se detaljnije sa izmenama u standardu ISO 9001:2015. Saznaj više >>
Upoznajte se detaljnije sa izmenama u standardu ISO 14001:2015 Saznaj više >>

Consult ADQM - Vaš siguran i pouzdan partner!

Ako želite stručnu i profesionalnu podršku vašem preduzeću na jednom mestu, mi smo pravi partneri za vas.

Multidisciplinarni
tim stručnjaka


Vodeće preduzeće u pružanju
konsalting usluga


Pouzdan poslovni
partner